Załóż konto

Twój koszyk

Zamknij

Brak produktów w koszyku.

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA KLIENTÓW ORAZ DOSTAWCÓW TOWARÓW LUB USŁUG ORAZ ICH PRZEDSTAWICIELI

Zgodnie z art. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia od dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO”, informujemy, że:

  1. administratorem, to jest podmiotem, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych jest 4 MY ORGANIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., adres: ul. Okrężna 83A, 02-­933 Warszawa, adres e-mail: kontakt@4organic.pl („Administrator”).
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celach związanych ze współpracą z Administratorem, w szczególności w zakresie wykonywania umów i utrzymywaniem kontaktów biznesowych.
  3. Podstawy prawne przetwarzania stanowią art. 6 ust. 1 lit. b), c) i f) RODO.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez Administratora, z których wynikają cele, do których niezbędne jest przetwarzanie danych to zabezpieczenie praw Administratora jako podmiotu funkcjonującego na rynku i optymalizacja działalności Administratora, w tym w zakresie oferowania produktów Administratora oraz optymalizacji dostaw towarów lub usług dla Administratora.
  5. Odbiorcami danych mogą być podmioty następujących kategorii: podmioty, którym ujawniane są dane w związku z czynnościami realizowanymi przez Administratora w ramach celów przetwarzania, tzn. podmioty świadczące usługi dla Administratora, w szczególności operatorzy pocztowi lub przewoźnicy (firmy kurierskie) w zakresie dostarczania przesyłek lub korespondencji, podmioty świadczące usługi IT, podmioty wspierające obsługę kadrową, podmioty świadczące dla Administratora usługi doradcze, księgowe lub audytorskie, oraz podmioty powiązane ze Administratorem uczestniczące w działaniach Administratora.
  6. Dane osobowe przechowywane będą do zakończenia czynności uzasadniających przetwarzanie i po upływie czasu określonego zgodnie z obowiązującymi przepisami, w szczególności o archiwizacji dokumentacji wymaganej przez przepisy podatkowe, oraz z uwzględnieniem okresów przedawnienia roszczeń.
  7. Osoba, której dane dotyczą ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  8. Podanie danych jest dobrowolne, jednak konieczne dla prawidłowego nawiązania i utrzymywania kontaktów biznesowych z Administratorem.
Do góry

Newsletter

Akceptuję politykę prywatności

Newsletter

Zapisz się do newslettera i otrzymaj 10% rabatu na pierwsze zamówienie!

Wyrażam zgodę na otrzymywanie newslettera i informacji handlowych drogą elektroniczną od 4MYOrganic Sp. z o.o. Sp.k., zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. nr 144, poz.1204 z późn. zm.), a także na przetwarzanie moich danych osobowych w tym celu. Mam prawo wycofać zgodę w każdym czasie (dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody), prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, przeniesienia lub ograniczenia przetwarzania, prawo sprzeciwu i wniesienia skargi do organu nadzorczego, na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku. Administratorem danych jest 4MYOrganic Sp. z o.o. Sp.k., ul. Okrężna 83 A, 02-933 Warszawa

 

Akceptuję politykę prywatności